Kalite Politikamız

Kapsamımızda yer alan tüm faaliyet alanlarında müşteri odaklı çalışmayı ilke edinerek, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin gelişimini ve en üst kalite seviyesinde sürekliliğini sağlamak kalite politikamızın temel amacını oluşturmaktadır.

Çalışanlarımızın yeteneğinden, gücünden ve yaratıcılığından faydalanmak üzere, verimliliklerini artırarak, eğitim ve diğer faaliyetlerle gelişmelerine imkan tanıyarak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak, memnuniyetlerini ve firmamıza olan aidiyetlerini her geçen gün yükseltmekteyiz.

Kalite yönetimini gerçekleştirmek ve faaliyet ve süreçlerimize tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve diğer paydaşlarımızın katılımını sağlamak amacıyla kalite politikası kapsamında uygulamayı taahhüt ettiğimiz temel ilkeler aşağıda yer almaktadır.

  • Sektöründeki öncü kuruluşlar arasında yer almak ve bu niteliğini devam ettirebilmek için yenilikleri hızlı ve etkin bir biçimde süreçlere uyarlamak,
  • Yeni iş modellerini hayata geçirmekte rakiplerinden her zaman bir adım önde olmak, ürün çeşitliliğini artırmak ve kalitesini sürekli olarak yükseltmek,
  • Tüm faaliyetlerini yasal mevzuat şartları ile birlikte müşteri isteklerini de göz önüne alarak gerçekleştirmek,
  • Sistemi etkin bir şekilde uygulayarak hep aynı kalitede ürünleri tedarik ettiğinin güvencesini vererek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda, uygulanan tüm süreçlerdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirmek amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttıracak eğitimleri gerçekleştirmek,
  • Çağdaş yönetim bilişim sistemlerini kullanarak etkin bir kontrol ve takip olanağı yaratmak,
  • Kalite yönetim sistemimizin, ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesini, belgelendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • İçinde bulunduğumuz topluma saygılı ve örnek bir kuruluş olmak.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Filiz Plastik, uygulanan tüm yönetsel ve iş süreçlerinde sürdürülebilir ve arttırılabilir müşteri memnuniyetini sağlamayı kendine temel amaç olarak edinmiştir.

Fark yaratabilmenin en önemli unsurunun kaliteli hizmetler sunarak yüksek seviyede müşteri memnuniyeti sağlamak olduğunun bilincinde olan firmamız, bu nedenle müşterilerini tanımak, müşterilerinin özelliklerini, ihtiyaç ve beklentilerini anlamak için çaba gösterir.

Firmamıza ulaşan bütün şikayetleri açık, şeffaf, hızlı ve güven verici bir şekilde çözmeyi taahhüt etmekteyiz. Şikayet ve önerilerin ardından elde edilen sonuçlar, uygulanan süreçler üzerinde kalıcı iyileştirmelerin yapılabilmesi için kullanılmaktadır.

Deneyimimiz ve müşteri odaklı hizmetimiz ile birlikte sahip olduğumuz tüm kaynakları, müşterilerimizden gelen geri bildirimlere uygun hareket ederek "müşteri memnuniyeti" ne dönüştürmek için daima çaba göstermekteyiz.